Wat kan er mis gaan met Data Privacy?

20 februari 2024

Onlangs was het de jaarlijkse Data Privacy Dag. Wij vinden dat je hier niet alleen één dag bij stil moet staan, maar altijd! Toch gaat het de laatste tijd vaak mis met de privacy van klanten en medewerkers bij MKB-bedrijven, met een groot risico op datalekken. Bescherming van data is niet alleen een kwestie van respect voor privacy, maar ook een juridische eis!

Wat kan er mis gaan met Data Privacy?

Risico’s van het verzamelen van grote hoeveelheden data

Naast het risico van het stelen van data, kan ook je privacy worden geschonden. Data kan verkeerd worden geïnterpreteerd en bedrijven kunnen gegevens verzamelen met verkeerde intenties. Ook kan het zijn dat organisaties foutieve data hebben. Het is van cruciaal belang om data goed te beschermen!

 

De valkuilen van data privacy

Als MSP vinden wij het een verplichting om onze klanten te adviseren over dataprivacy, omdat we merken dat dit vaak een ondergeschoven kindje is en dat hier veel fouten worden gemaakt. Hier zijn vijf veelvoorkomende valkuilen:

 

 1. Meer data verzamelen dan nodig is (dataminimalisatie)
  Controleer regelmatig welke gegevens van je klanten en medewerkers worden opgeslagen. Door alleen de nodige gegevens te bewaren kun je de impact van een datalek verminderen. Volgens de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) moet je als bedrijf een goede reden hebben om persoonsgegevens te verzamelen en verwerken, en mag je niet meer gegevens gebruiken dan nodig is voor het beoogde doel.
 2. Te veel mensen toegang geven tot vertrouwelijke data
  Definieer duidelijk wie binnen je organisatie toegang heeft tot welke informatie. Hoe meer medewerkers toegang hebben tot vertrouwelijke informatie, hoe groter het risico dat deze gegevens in verkeerde handen vallen. Implementeer een beleid voor toegangsrechten en zorg ervoor dat persoonlijke gegevens niet zomaar toegankelijk zijn voor iedereen.
 3. Veiligheid en privacy niet in harmonie
  Veiligheid en privacy worden vaak als tegenpolen gezien, maar ze moeten juist in balans worden gehouden. Voor de veiligheid moeten bijvoorbeeld camerabeelden worden opgeslagen, maar voor het respecteren van privacy moeten deze beelden geanonimiseerd worden. Op deze manier kunnen de beelden worden gebruikt voor veiligheidsdoeleinden zonder dat de privacy van individuen in gevaar komt, omdat ze niet herkenbaar zijn voor onbevoegden.
 4. Niet transparant zijn over het verzamelen van data
  Wees duidelijk over het verzamelen van data. Vertel welke gegevens worden verzameld, waarvoor ze worden gebruikt en welke rechten mensen hebben met betrekking tot hun eigen gegevens. Vraag altijd om toestemming voordat je persoonlijke gegevens verwerkt.
 5. Alles zelf willen doen
  Als MKB'er wil je misschien alles zelf doen, maar gezien de toenemende hoeveelheid data en de steeds strenger wordende privacyregels (zoals de AVG en NIS2*), kan het verstandig zijn om samen te werken met een MSP (managed service provider) die expertise heeft op dit gebied.


*) NIS2 is een nieuwe richtlijn met betrekking tot het beveiligingsniveau van informatiesystemen in de EU en gaat officieel in het najaar van 2024 van kracht.

 

Meer over AVG:

Pagina delen:

Overtuigd? Neem contact met ons op

Bel Ernst Quint op 088 200 9000