Staat er een privacy­verklaring op de website?

20 juni 2023

Volgens een recente steekproef van Stichting AVG, vertoont bijna 30% van de 1400 onderzochte Nederlandse websites gebreken in hun privacyverklaring. Wat doe jij met de gegevens van de bezoekers?

Staat er een privacy­verklaring op de website?

Je bent in Nederland wettelijk verplicht om een privacy policy (privacyverklaring) te hebben als je persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. Dit wordt geregeld door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het niet voldoen aan de vereisten van de AVG kan leiden tot boetes en andere juridische gevolgen.

 

Waarom is een privacy policy op een website nodig en wat moet erin staan?
 

 1. Transparantie en vertrouwen
  Een privacyverklaring laat zien dat je als organisatie open en transparant bent over hoe er wordt omgegaan met persoonsgegevens. Door de privacyverklaring geef je bezoekers van de website (gebruikers) het vertrouwen dat hun privacy wordt gerespecteerd.
 2. Wettelijke verplichting
  In de Europese Unie geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hierdoor zijn organisaties verplicht om gebruikers te informeren over welke persoonsgegevens er worden verzameld, hoe deze worden gebruikt, opgeslagen en beschermd. Deze informatie staat in een privacyverklaring en is gemakkelijk terug te vinden op de website.
 3. Gebruikersrechten
  Een privacyverklaring informeert gebruikers over hun rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens, zoals het recht op inzage, correctie, verwijdering en bezwaar. Hierdoor heb je als gebruiker de controle over je eigen gegevens.
 4. Doelbinding
  Een privacyverklaring legt uit wat het specifieke doel is waarom de persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Dit helpt gebruikers te begrijpen waarom hun gegevens worden verzameld en hoe ze worden gebruikt.
 5. Beveiliging
  Een privacyverklaring kan ook informatie bevatten over de beveiligingsmaatregelen die een organisatie heeft genomen om de persoonsgegevens van gebruikers te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies of diefstal.
 6. Verantwoordingsplicht
  Een privacyverklaring is een middel voor organisaties om verantwoordelijkheid af te kunnen leggen over hoe ze met gegevensbescherming om gaan.

 

Kortom, een privacyverklaring is essentieel om gebruikers te informeren, wettelijke vereisten na te leven, vertrouwen op te bouwen en de privacy van individuen te waarborgen. 

Laat de inhoud van je privacyverklaring controleren of maken door een jurist, wij zijn geen juristen.

 

Meer over dit onderwerp:

Pagina delen:

Overtuigd? Neem contact met ons op

Bel Sonja van Breen op 088 200 9030