• Backup

BACK-UP

Uw lokale systemen zijn belangrijk, ze zorgen ervoor dat u dagelijks uw werk kunt doen. Uw lokale systemen zijn echter ook kwetsbaar; hardware verslijt, kan kapot gaan of u kunt slachtoffer worden van een calamiteit of zelfs criminaliteit. Als uw lokale servers of werkstations ongeacht de reden niet meer kan worden gebruikt is het belangrijk dat de data die zich op het apparaat bevond nog wel bruikbaar is. In sommige gevallen gaat het om jaren van belangrijke historie; offertes, communicatie naar uw klanten, uw administratie of bestanden van uw klanten. 

Het mag niet gebeuren dat deze verloren gaan, daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat deze gegevens op meer dan een plaats staan. Door de gegevens die u wilt te back-uppen naar ons datacenter weet u zeker dat de gegevens altijd veilig staan als u ze nodig heeft. Uw data blijft daarbij ook altijd in Nederland.


Managed back-up


Onze iRecover back-up dienst is een managed back-up. Een back-up is namelijk meer dan alleen schijfruimte. Wij stellen deze naar wens voor u in, bepalen samen met u welke bestanden meegenomen worden (vanzelfsprekend als incremental back-up zodat de belasting op de verbinding zo laag mogelijk is), hoe laat de back-up draait, hoe lang de data wordt opgeslagen (dataretentie) en we houden natuurlijk in de gaten of de backup goed loopt. U krijgt hiervan rapportages en indien er zich problemen voordoen bekijken we samen met u hoe deze kunnen worden opgelost. Als het bijvoorbeeld gaat om een bandbreedteprobleem kunnen wij voorstellen om uw internetverbinding te upgraden of om de geselecteerde dataset aan te passen.

Tot slot slaan wij uw data op en maken wij hierbij gebruik van geavanceerde encryptie. Dit geldt zowel tijdens het proces van verzenden als voor de daadwerkelijke opslag. Zo weet u dat uw gegevens altijd veilig en niet voor anderen zichtbaar zijn, en toch toegankelijk wanneer u ze nodig heeft.