Verdeling van ICT-werkzaam­heden

Laat je verrassen in Zwolle! Zwolse Theaters is de overkoepelende organisatie van de twee grootste theaters in Zwolle, Theater de Spiegel en Schouwburg Odeon.

Meestal zorgen ze voor het vullen van het programma van de beide theaters, maar soms wordt er ook met eigen producties gewerkt. Hierbij komt erg veel bij kijken en ICT speelt hierbij een belangrijke rol.

Logo
Verdeling van ICT-werkzaam­heden

Meehelpen bij het opzetten van het Juniper Netwerk

Al geruime tijd is er een nauwe samenwerking tussen Zwolse Theaters en ons team. Telkens wanneer Remy, de on-site beheerder, behoefte had aan assistentie of specifieke kennis, wist hij ons feilloos te vinden. Remy en onze collega René hebben een geschiedenis samen en hebben nog altijd veel contact. Een aanzienlijk deel van het Juniper-netwerk op beide theaterlocaties is tot stand gebracht met actieve betrokkenheid van Infracom.

 

ICT-beheer groeit

Remy nam aanvankelijk veel van het ICT-beheer zelf voor zijn rekening, wat over het algemeen goed verliep. Af en toe raadpleegde hij onze ICT-specialisten, meestal voor projectmatige ondersteuning. Echter, op een gegeven moment merkte hij dat de toenemende hoeveelheid taken hem belette om alles zelf te blijven doen. Naast ICT is Remy ook verantwoordelijk voor de licht- en geluidstechniek, waar hij stiekem misschien nog meer plezier aan beleeft dan aan ICT. Het streven om alles tegelijkertijd goed te willen doen, bleek echter onhaalbaar, en daarom heeft Zwolse Theaters besloten een deel van het ICT-beheer structureel aan Infracom uit te besteden.

 

Onderverdeling ICT-omgeving

In samenwerking met Remy hebben we de ICT-omgeving van de organisatie nauwkeurig ingedeeld. Sinds Remy enige tijd geleden een nieuwe collega heeft verwelkomd, is het niet langer nodig om al het ICT-beheer uit te besteden. Het netwerk van Zwolse Theaters is namelijk te complex en de wereld van ICT is te boeiend om volledig extern te beheren. Er zijn talloze integraties met interne beeldschermen, kassa's en de unieke licht- en geluidstechniek, die aanzienlijk afwijkt van reguliere kantoorapparatuur. Om deze reden hebben we een onderscheid gemaakt tussen de netwerkomgeving en de kantooromgeving. Wij nemen het beheer van servers en lokale apparatuur, zoals computers, beeldschermen, laptops, printers en scanners, voor onze rekening.

Medewerkers van Zwolse Theaters kunnen bij ons terecht met helpdeskvragen.

Het beheer van het ICT-netwerk, met alle complexe aspecten, worden door Remy en zijn collega verzorgd, en indien nodig worden bepaalde zaken aan ons toevertrouwd.

 

ICT-beheer ontzorgen

We dragen in aanzienlijke mate bij aan het ontzorgen van zowel Remy als zijn collega, terwijl gelijktijdig enkele processen erdoor worden geprofessionaliseerd. Wij nemen de verantwoordelijkheid voor de taken waarin wij goed in zijn, zodat Remy zich kan blijven bezighouden met ICT, maar tevens de ruimte heeft voor de meer 'ingewikkelde' theater-specifieke aspecten. Op deze wijze worden niet alleen lasten van hun schouders genomen, maar worden ook de effectiviteit van bepaalde processen aanzienlijk verhoogd.

 

Wij zijn erg blij met onze klanten en laten dat graag merken

We zijn zeer tevreden met onze klanten en laten dat actief blijken. We koesteren onze klantrelaties en zetten voor zowel Zwolse Theaters als voor onze klanten af en toe een stapje extra, ook al valt dit strikt genomen misschien niet geheel binnen de contractuele verplichtingen. Het betreft kleine dingen, maar we doen dit met plezier, en het draagt bovendien bij aan het verhogen van de klantbeleving.

Pagina delen:

Klanten vertellen

Klanten vertellen

Infracom doet wat ze zegt

Hoewel wij graag onze bezoekers verrassen in Zwolle, vind ik het prettige ervan aan Infracom dat er geen verrassingen zijn. Ik ken Infracom al heel lang en ze hebben een sterke ‘doen wat we zeggen’ mentaliteit en kwaliteit van dienstverlening.