Website voor 9 basis scholen

Infracom heeft voor 9 scholen die bij Fiers horen, nieuwe websites ontwikkeld. De sites zijn door de scholen eenvoudig zelf te beheren.

Website voor 9 basis scholen

Nieuwe website Fiers

Fiers is een vereniging voor 9 Protestants Christelijke scholen in de gemeente Coevorden. Deze 9 scholen hebben hun krachten en middelen gebundeld om te kunnen excelleren. Voorheen heette de scholenvereniging VPCBO. Per september 2017 is die naam gewijzigd in Fiers. Dit was dan ook de hoofdreden voor een nieuwe website. Doormiddel van de nieuwe website moest de positionering van de website met de 3 kernwaarden goed in beeld komen. Fiers hanteert een aantal waarden die sturing en richting geven aan hun dagelijks handelen. Dat zijn de drijfveren van Fiers: waar zij in geloven, wat Fiers verbindt en waar Fiers voor staat.

Fiers deelt en voelt verantwoordelijkheid. Voor hunzelf, maar ook voor de sociale omgeving.

Fiers is veilig en uitdagend. Fiers kijkt, ziet en ontdekt de talenten in kinderen, zodat zij naar het volle vermogen leren en zich ontwikkelen.

De kracht van Fiers is hun verbondenheid met de gemeenschap. Fiers haar scholen en leerkrachten zijn vriendelijk en toegankelijk.

 

Design Fiers

Vanwege de nieuwe naam, moest er ook een nieuwe vormgeving komen voor de huisstijl en vervolgens ook voor de website. Verhoef & Co heeft de nieuwe huisstijl voor Fiers ontworpen en vervolgens het design voor de nieuwe website aangeleverd.

Bijzonder aan de scholen-sites is dat het meerdere websites zijn met eigen logo, maar wel met herkenbaarheid. Zo hebben de sites allemaal hetzelfde stramien maar alle sites hun eigen unieke, andere inhoud.

 

CMS Live en webhosting

Infracom heeft de ontwikkeling van de website uitgevoerd. Fiers en de scholen maken gebruik van ons CMS Live.  Elke school kan hierdoor haar eigen website onderhouden met ons CMS.  Infracom verzorgt tevens ook de webhosting van de websites.

 

Fiers Kindontwikkeling en Kinderopvang

Fiers Kindontwikkeling en Kinderopvang is de nieuwe naam van SKKC. Fiers is afgeleid van het Engelse Force: Kracht. Fiers staat krachtig in de samenleving. Ook staat Fiers voor het Drentse fier, wat trots betekend. In een later stadium heeft Multimove voor Fiers ook de website voor Fiers Kindontwikkeling en Kinderopvang gemaakt.

Pagina delen:

Overtuigd? Neem contact met ons op

Bel Sonja van Breen op 088 200 9030