Voorkom Cybercrime, voorkom een DDoS-aanval

26 mei 2020

Als een bedrijf niet goed is beschermd tegen een DDoS-aanval loopt deze het gevaar dat het uren of dagen slecht of zelfs helemaal niet meer digitaal bereikbaar is.

DDoS-aanval = Distributed-Denial-of-Service-aanval. Dit is een aanval op een server, computer(netwerk) of website met als doel deze slecht of helemaal onbereikbaar te maken voor gebruikers.

Voorkom Cybercrime, voorkom een DDoS-aanval

Wat is een DDOS-aanval?

Een DDOS-aanval ook wel een Distributed-Denial-of-Service-aanval genoemd. Dit is een aanval op een server, computer(netwerk) of website. Er komt zo veel verkeer naar toe dat het niet meer verwerkt kan worden. Het resultaat is dat deze onbereikbaar wordt voor gebruikers. Bij een DDoS-aanval gaat het om verkeer van meerdere bronnen.

Hackers gebruiken voor DDoS-aanvallen vaak een Botnet, een netwerk van geïnfecteerde computers en apparaten, die op afstand zijn overgenomen om heel veel informatie tegelijk te kunnen versturen.

 

DDoS-aanval als chantagemiddel

Als door een DDoS-aanval een bedrijf niet meer kan functioneren zorgt dit voor omzetderving en/of imagoschade door negatieve publiciteit, waardoor het bedrijf onbetrouwbaar lijkt. Zo’n bedrijf wil zo snel mogelijk weer normaal opereren en zal er alles voor doen om de aanval te laten stoppen. Een hacker kan op deze manier gemakkelijk de eigenaar chanteren.

 

Hoe voorkom je de negatieve gevolgen van een DDoS aanval?

Er zijn verschillende manieren om je zo veel mogelijk te beschermen tegen de negatieve gevolgen van DDoS-aanvallen. Een DDoS-aanval is niet 100% te voorkomen omdat deze steeds een andere vorm kan hebben, net als bij virussen.

Als ICT-bedrijf kunnen we veel doen om servers, netwerken en websites te beschermen tegen de negatieve gevolgen van een DDoS-aanval. Snelheidsbeperkingen instellen, permanente monitoring en het plaatsen van firewalls en routers bijvoorbeeld.

Pagina delen:

Overtuigd? Neem contact met ons op

Bel Ernst Quint op 088 200 9000