AVG 

Vanaf 25 mei 2018 is de AVG van kracht. De Engelse term voor deze wetgeving is GDPR.
Ieder bedrijf in Europa krijgt met deze wetgeving te maken en moet eraan voldoen.

Betekenis AVG = Algemene Verordening Gegevensbescherming

Kort en simpel gezegd staat in de AVG dat u als bedrijf alles binnen uw macht moet doen om ervoor te zorgen dat persoonsgegeven (alle gegevens die herleidbaar zijn naar natuurlijke personen oftewel mensen) worden beschermd.
Het gaat voor bedrijven om klantgegevens, maar ook om gegevens van medewerkers. Belangrijk om te weten is dat de AVG focust op persoonsgegevens, alle informatie die niet herleidbaar is tot natuurlijke personen valt buiten deze wet.

De AVG vraagt eigenlijk niet veel meer dan de WBP wetgeving. In de WBP staat dat u netjes om moet gaan met persoonsgegevens  (persoonsgegevens mogen niet zonder toestemming van de persoon bekend worden). Dit betekend niet dat er niks verander, hieronder een aantal punten die wel veranderen:  

- U moet duidelijk hebben welke soort(en) persoonsgegevens je verwerkt, per klant,
en hier afspraken over maken met die klant (de verwerkersovereenkomst);
-  U moet een procedure hebben om datalekken te melden;
- U moet aan kunnen tonen dat u kan voldoen aan de rechten van de persoon wiens gegevens 
u verwerkt (zoals bijvoorbeeld het recht om gegevens in te zien, corrigeren en verwijderen);
- Er worden boetes gehandhaafd van maximaal 20 miljoen of 4% van de omzet.

Wij kunnen u helpen om AVG compliant te maken! 

Heeft u nog vragen of wilt u meer weten? neem contact op met Ernst!